Onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur

Huisregels


In onze school hebben we te maken met leerlingen, teamleden en ouders. Een goede gang van zaken kan alleen worden gegarandeerd als er ten aanzien van de omgang met elkaar en de verantwoordelijkheden t.o.v. elkaar duidelijke afspraken bestaan. Onze huisregels bevatten daarom alle afspraken, zoals we die met elkaar zijn overeengekomen.

 • Alle lessen worden gehouden op woensdagmiddag en beginnen om 16.30 uur. We verwachten dat alle kinderen om 16.20 aanwezig zijn.
 • De kinderen dienen voor de lessen naar het toilet te gaan, zodat er minimale verstoring van de les plaatsvindt.
 • Ouders zijn welkom in het klaslokaal vóór 16.30 en na 19.00 uur.
 • Ouders verlaten de gangen nabij de klaslokalen om 16.30 uur, aangezien dit de lessen verstoort bij de huidige open lokalen. Er is gelegenheid om bij te praten bij de ingang van de school en of bij Dubbel Dutch, wat 5 minuten van de school gelegen is.
 • Eten voor de kinderen kan vóór de les in het klaslokaal worden achtergelaten.
 • De kinderen dienen te wachten met eten tot de pauze, geef ze dus een tussendoortje voor de les zodat zij zich goed kunnen concentreren tijdens de les.
 • We gebruiken alleen de spullen van De Petteflet, de docent weet je dit te vertellen. We zitten niet aan de werkjes, boeken of spullen van Hodgkins Elementary school.
 • Graag rustig lopen in de schoolgangen, je mag lekker rennen op de speelplaats.
 • Als een leerling niet of later komt, meld dat dan ruim voor de aanvang van de les bij de betreffende juf (zie contactgegevens op laatste pagina van de schoolgids).
 • Als een leerling een les moet overslaan, dan wordt van de ouders verwacht dat ze de betreffende les thuis met hun kind zullen inhalen (het compacte lesprogramma van De Petteflet biedt geen ruimte om tijdens lesuren gemiste lessen in the halen). Neem hiervoor ook contact op met de leerkracht voor de details van het werk.
 • Bibliotheekboeken graag wekelijks mee terug nemen.
 • Cultuurdagen zijn onderdeel van het door het NOB goedgekeurde curriculum en als zodanig verplicht voor de leerlingen van de Petteflet.

Procedure bij slecht weer

In geval van slecht weer (lees sneeuw, ijzel) volgt De Petteflet het advies van het Adams 50  School District; als zij besluiten de lessen te schrappen, gaan ook de lessen van De Petteflet niet door.

Sommige ouders moeten ver rijden en de weersomstandigheden kunnen verschillen rond metro Denver. We roepen dan ook op om je gezond verstand te gebruiken en zelf te beslissen of naar de les komen haalbaar is. Verwittig in elk geval de leerkracht van je kind als je niet komt.

Het bestuur zal ‘s middags om 14.00 uur beslissen of de lessen van die dag door zullen gaan. Als besloten wordt de lessen niet door te laten gaan, worden de ouders via e-mail op de hoogte gesteld.

Verjaardagen

Wanneer een kind op school aandacht aan zijn of haar verjaardag wilt schenken, neem dan van te voren even contact op met de betreffende leerkracht.