Onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur

Organisatie


In Amerika is de school in de staat Colorado geregistreerd onder de naam ‘Dutch School De Petteflet‘. De school heeft in de VS non-profit status (501(c)3). In Nederland zijn we een stichting onder de naam ‘Stichting Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs De Petteflet(NTC De Petteflet). De leiding valt bij het bestuur die formeel verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken van de school. Het bestuur maakt het beleid en ziet er op toe dat het beleid wordt uitgevoerd. Daarnaast legt het bestuur verantwoording af aan de ouders tijdens de jaarlijkse ouderavond.

Het bestuur

Het bestuur van De Petteflet bestaat uit de volgende leden:

  • voorzitter – Huybert Groenendaal
  • penningmeester – Peter Janssen
  • secretaris – Liselores van Thoor
  • evenementen & funding – Astrid Vreugdenhil

De leerkrachten voor het schooljaar 2015-2016 zijn

   • Groepen 1 en 2 – Gediplomeerde invalkracht
   • Groep 3 en 4 – Joanneke Taylor-Matser
   • Groep 5, 6 en 8 – Fenna Vogels