Onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur

Registratie en lesgeld


Registratie

Ben je geïnteresseerd in onze school, neem dan contact met ons op via email: info@depetteflet.org. Wij nodigen je graag uit om samen met je kind(eren) de school te bezoeken en een proefles mee te draaien. De formele aanmelding vindt plaats door middel van een registratieformulier.

Lesgeld

Lesgeld is verschuldigd per semester met een korting voor betaling voor een heel jaar. Een korting van 10% per kind wordt verrekend voor een tweede kind uit hetzelfde gezin. Nieuwe families betalen eenmalig $50 registratiekosten.

Het lesgeld wordt per trimester voldaan en is verschuldigd op de eerste dag van het trimester. Zie de kalender voor exacte data. Registratiekosten en lesgeld kunnen niet worden vergoed als het trimester eenmaal begonnen is.

Afmelden les

Wanneer een leerling, om welke reden dan ook, niet aanwezig kan zijn, dient dat tijdig aan de school te gemeld te worden. De les kan helaas niet ingehaald worden, maar de leerkrachten kunnen wel extra inhaalwerk opsturen of meegeven.