Onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur

Schoolgids


De schoolgids is opgenomen in het beveiligde gedeelte van de website onder het kopje Ouders. Mocht u belangstelling hebben in de Petteflet, dan verstrekken we u graag de schoolgids voor meer informatie. Neemt u alstublieft contact met ons op via email: info@depetteflet.org